Y Wyddgrug
Y Wyddgrug
Bangor
Bangor
Caernarfon
Caernarfon
Llandudno
Llandudno
Aberystwyth
Aberystwyth
Y Drenewydd
Y Drenewydd
Abertawe
Abertawe
Caerfyrddin
Caerfyrddin
Abergwaun
Abergwaun
Caerdydd
Caerdydd
Casnewydd
Casnewydd
Pontypridd
Pontypridd
Aberdar
Aberdar
Wales
Gogledd Cymru Canolbarth Cymru De Orllewin Cymru De Ddwyrain Cymru Cymoedd Y De Ddwyrain
 

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod

Amseroedd: Ewch i’r wefan www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/
Pris: Ewch i’r wefan www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/
Dyddiad: 30 Gor 11 - 06 Aws 11
Wynne Evans

Wrecsam a’r Fro yw cartref Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2011, a chynhelir yr wyl o 30 Gorffennaf - 6 Awst 2011 ar dir Fferm Bers Isaf, sy’n gyfleus ar gyfer y dref ac ar gyfer teithio i’r ardal o bob rhan o Gymru.

Cliciwch ar y wefan isod am fwy manylion -

www.eisteddfod.org.uk/cymraeg/